Algemene Voorwaarden

 1. Offertes
  De door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De materialen worden niet in optie genomen.
 1. Verkoopprijzen
  De verkoopprijzen zoals aangegeven op de website zijn leidend voor de verkoop.
 1. Ruiltermijn
  In principe zijn alle verkopen sluitend, maar voor nieuwe producten geldt een garantie termijn die verschilt per product. Neem telefonisch, via de email of Whatsapp contact met ons op of kom langs op ons kantoor aan de Warmoeziersweg om de ruiltermijn mondeling af te stemmen.
 1. Orders
  Orders zijn bindend na een schriftelijke bevestiging (email) door verkoper, of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verkoper aan de afnemer van goederen. De verkoper kan en mag nadat de order schriftelijk bevestigd is afzien van het uitleveren van de goederen.
 1. Controle
  De goederen dienen op de reserveringsdatum door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de afnemer moeten op de bezorgdag aan verkoper worden meegedeeld. Indien de afnemer dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het product geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van der goederen verliest de verkoper het recht tot reclameren. De verkoper zal bij het retourneren van de gehuurde goederen in het magazijn de telling verrichten en de schade opnemen. Deze telling en/of schadeopname is bindend voor beide partijen.
 1. Bezorging en ophalen
  Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht. In meest voorkomende gevallen wordt een tijdspad overeen gekomen (6.00-9.00, 9.00-12.00, 12.00-15.00, etc.). Als u de bezorging op een exact tijdstip wilt laten plaatsvinden, wordt een extra toeslag berekend. Bezorging uitsluitend op de begane grond op maximaal 10 meter van de vrachtwagen, waarbij de ondergrond vlak is en rollend materiaal geschikt.  Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de afnemer de extra kosten die zijn ontstaan te vergoeden. Als het afleveren of ophalen langer duurt dan 15 minuten, wordt de extra tijd berekend. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagen met wettelijke maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid (venstertijden, lengte, hoogte, gewicht, of in welke andere vorm dan ook) dienen bij bestelling schriftelijk aan verkoper gemeld te worden.
 1. Zelf ophalen
  Bij vervoer van goederen door de afnemer zelf of door derden, die al dan niet van verkoper daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico en/of kwaliteitsvermindering van het verkochte, door welke oorzaak dan ook, geheel voor de rekening van de afnemer.